1

ADAPTIEVE
REGIE

Je bent soepel, betrokken, open.
Je kan in vraag stellen
en aanvaarden.

2

EMOTIONELE
REGIE

Je ervaart plezier en passie.
Je leeft volgens je waarden en hebt positieve automatische handelingen en denkpatronen ontwikkeld.

3

GREGAIRE
REGIE

Je bent assertief, neutraal, factueel, respectvol.
Je bent aanwezig, stabiel,
goed geankerd.

4

INSTINCTIEVE
REGIE

Je bent vriendelijk, geruststellend, vervalt niet in stereotiep gedrag.
Je bent alert, betrokken, levendig.