De mens is het resultaat van miljoenen jaren evolutie met als hoogtepunt het menselijke brein.

90 miljard neuronen zorgen voor coherentie in ons brein en lichaam, maar toch zijn onze gedragingen, emoties en gedachten vaak onvatbaar.

De NeuroCognitive Behavioural Approach (NCA) is een methode die middelen aanreikt om helder te kijken naar het gedrag van die «homo sapiens».

Kijk, begrijp en voel je in alle omstandigheden BETER IN JE VEL, BETER IN JE LEVEN EN BETER IN JE WERK.

Deze aanpak richt zich niet alleen tot mensgerichte professionals. Iedereen heeft er baat bij, want wie heeft er nu niet te maken met de menselijke factor?

Wetenschappelijke onderbouw

De NCA is een model dat voortkomt uit 30 jaar onderzoek en ontwikkeling rond de behoefte om onze hersenen en ons gedrag te bestuderen.

Voor het ontwerp en de validatie van ons integratief model werden verschillende disciplines en theoretische modellen onder de loep genomen door ons onderzoekcentrum (Institute of Environmental Medicine) in Parijs. Onze doelstelling is om steeds op een ambitieuze en rigoureuze manier bij te dragen tot de vooruitgang in het domein van de neurocognitieve wetenschap en om relevante resultaten van andere wetenschappelijke partners te integreren.

Met de NCA staan wij voor een intrinsiek vernieuwend model dat transversale linken legt tussen onderzoek en terrein (organisaties, gezondheids- en onderwijsinstellingen…), tussen wetenschappelijke concepten en praktische toepassingen (therapie, coaching, mentoring…) en tussen theorie en praktijk (persoonlijke ontwikkeling, change management, transformatietrajecten, groepsdynamieken…).

De grondslag van de methode

Ons wereldbeeld en onze acties worden gevormd en gestuurd door ons brein en de neurale netwerken.

De NCA heeft de interne mechanismen geïdentificeerd die onze beslissingsprocessen beïnvloeden.

Door je bewust te worden van deze mechanismen kan je je leven in handen nemen, je vaardigheden ontplooien en je potentieel vrije ruimte geven.

De NCA biedt de mogelijkheid om:

  • Gedragsmechanismen op een objectieve manier te identificeren;
  • Helder te kijken naar persoonlijke uitdagingen;
  • Te schakelen van een automatische mentale modus naar een mentale modus die past bij de situatie en persoonlijke intenties;
  • Op een autonome, bewuste en efficiënte manier te handelen in welke omgeving ook.

In eerste instantie is het belangrijk om de methode en de tools in de vingers te krijgen. Daarna wordt de kracht van het brein op gang gebracht om van techniek naar meesterschap te gaan en zo te komen tot een niveau waar de methode «second nature» wordt.

Hoe werkt de NCA?

Gelukkig, verdrietig of boos, de psychologie is er zich steeds meer van bewust dat neurale netwerken aan de basis liggen van onze emoties en ons gedrag. Wanneer wij worden geconfronteerd met een situatie, zullen die neurale netwerken de situatie analyseren en ervoor zorgen dat wij op de meest aangepaste manier reageren met specifiek gedrag.

Maar het gebeurt wel eens dat het brein zich «vergist» en een mechanisme in gang zet dat niet gepast is in een bepaalde situatie. De NCA maakt het mogelijk om deze mechanismen te ontrafelen en uit te zoeken welk mechanisme precies de «regie» heeft in een gegeven situatie.

Eenmaal je begrijpt wat er zich binnen in jou afspeelt, kan je vervolgens naar de gepaste regie overschakelen en het meest aangewezen mechanisme inzetten om te doen en te beslissen wat belangrijk is voor jou.

Wanneer gebruik je de NCA?

Het actieterrein van de NCA is de menselijke factor.

De methode helpt ons om onze gedachten te beheersen, in verbinding te zijn met onze emoties en ons gedrag te sturen. Het is een tool om mensen te begeleiden in het nemen van beslissingen die werkelijk in lijn liggen met hun intenties en bijdragen tot hun projecten.

Meesterschap of techniek, het is een methode die spreekt tot alle mensgerichte professionals actief in persoonlijke of collectieve ontwikkelings- en begeleidingstrajecten zoals coaching, mentoring, therapie, onderwijs, HR, L&D, management…

Uiteraard is de NCA eveneens een tool voor iedereen die zichzelf beter wil begrijpen en een leven wil leiden dat aansluit bij zijn diepste waarden.