NCA Development Mentoring for Professional Mentors ©

Een unieke houding ontwikkelen en een relatie opbouwen rekening houdend met de gevoelens en behoeften van de mentee.

Modules

  • De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 dagen)
  • Ontwikkelingsmentoring: theoretische en praktische aanpak (3 dagen)
  • Modelisering van de stramienen (5 dagen)
  • Vrijheid en autonomie terugwinnen (5 dagen)
  • Follow-up: 2–daagse conferentie en 2 dagen intervisie
  • Certificering (1 praktijkdag onder begeleiding + case study)

Pedagogische inhoud & objectieven

  • De mentee begeleiden in zijn groeiproces en openstaan om zelf te leren en te groeien;
  • Een strategisch en concreet mensbeeld ontwikkelen;
  • Vanuit een gelijkwaardige relatie expertise delen en zo de mentee begeleiden in het ontwikkelen van reflectie, afstand en betrokkenheid.

PRAKTISCHE INFO

Pedagogische middelen:

In al onze opleidingsmodules hechten wij veel belang aan praktijkervaring zodat iedere deelnemer de verworven vaardigheden kan toepassen in zijn specifieke context.

De module van de grondslagen is een intensief «blended learning» traject bestaande uit e-learningmodules, workshops, deelmomenten met oefengroepen en webinars.

Je gaat aan de slag met je professionele of persoonlijke leerproject. Dat wordt de «rode draad» die je doorheen de ganse opleiding zal helpen om de methode en de tools te integreren in je eigen context.

Voor een optimale verankering zorgen wij voor variatie door diverse leermethodes te combineren zoals ludopedagogische intermezzo’s, ritme en engagement.

Onze opleiders zijn NCA gecertificeerd.

Het INC is het enige instituut dat NCA certificeringen toekent.