NCA Development Mentoring for HR Professionals ©

De HR Ontwikkelingsmentor zorgt ervoor dat het «  Human Capital  » een werkelijke toegevoegde waarde betekent voor de organisatie en dat alle medewerkers de waarden en cultuur van de organisatie belichamen.

Modules

  • De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 dagen)
  • Ontwikkelingsmentoring: theoretische en praktische aanpak (3 dagen)
  • Motivatie en zelfverwezenlijking (5 dagen)
  • Modelisering van de stramienen (5 dagen)
  • Follow-up: 2–daagse conferentie en 2 dagen intervisie
  • Certificering (1 praktijkdag onder begeleiding + case study)

Pedagogische & objectieven

  • De verschillende persoonlijkheidskenmerken van een medewerker in kaart brengen;
  • Advies bieden aan een medewerker die relevant en gericht is op zijn persoonlijke groei en uitdagingen;
  • Managers adviseren en begeleiden in de samenstelling van hun teams, in de begeleidingstrajecten binnen hun teams en in het omgaan met diversiteit (experten, millenials…).

PRAKTISCHE INFO

Pedagogische middelen:

In al onze opleidingsmodules hechten wij veel belang aan praktijkervaring zodat iedere deelnemer de verworven vaardigheden kan toepassen in zijn specifieke context.

De module van de grondslagen is een intensief «blended learning» traject bestaande uit e-learningmodules, workshops, deelmomenten met oefengroepen en webinars.

Je gaat aan de slag met je professionele of persoonlijke leerproject. Dat wordt de «rode draad» die je doorheen de ganse opleiding zal helpen om de methode en de tools te integreren in je eigen context.

Voor een optimale verankering zorgen wij voor variatie door diverse leermethodes te combineren zoals ludopedagogische intermezzo’s, ritme en engagement.

Onze opleiders zijn NCA gecertificeerd.

Het INC is het enige instituut dat NCA certificeringen toekent.