« Mentoring is a brain to pick, an ear to listen,
and a push in the right direction »
John C. Crosby

Een Ontwikkelingsmentor laat zich leiden door zijn kennis van en ervaring met de menselijke factor.

De NCA biedt de Ontwikkelingsmentor een conceptueel en praktisch referentiekader dat hij kan delen met zijn mentee. Zo kan hij werken aan de verticale groeidimensie en dankzij tools en oefeningen zijn mentee de aanpak laten «beleven».

De kennis van de neurale mechanismen opent het debat van coherentie en zingeving.

Levenservaringen van de mentee zullen bijdragen tot het zichtbaar worden van aanpassingsvermogen en autonomie. De Onwikkelingsmentor begeleidt de mentee in het ontdekken van nieuwe perspectieven en nieuwe horizonten.

Personal Development Professionals

 

Meer info

Organisaties

 

Meer info