NCA Practitioner ©

Ontdek de aanpak, de methode en de tools

Module

  • De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 dagen)
  • Certificering

Pedagogische inhoud & objectieven

  • Identificeren van de motivatiebronnen die jouw cliënt stimuleren en ze optimaal inzetten;
  • Je cliënt helpen om afstand te nemen en keuzes te maken in moeilijke situaties die hij ervaart;
  • Je cliënt de tools bezorgen om met zijn emoties en die van anderen om te gaan;
  • Je cliënt bewust maken van het systeem waarin hij functioneert en acties ondernemen om de nodige verandering teweeg te brengen.

PRAKTISCHE INFO

Pedagogische middelen:

In al onze opleidingsmodules hechten wij veel belang aan praktijkervaring zodat iedere deelnemer de verworven vaardigheden kan toepassen in zijn specifieke context.

De module van de grondslagen is een intensief «blended learning» traject bestaande uit e-learningmodules, workshops, deelmomenten met oefengroepen en webinars.

Je gaat aan de slag met je professionele of persoonlijke leerproject. Dat wordt de «rode draad» die je doorheen de ganse opleiding zal helpen om de methode en de tools te integreren in je eigen context.

Voor een optimale verankering zorgen wij voor variatie door diverse leermethodes te combineren zoals ludopedagogische intermezzo’s, ritme en engagement.

Onze opleiders zijn NCA gecertificeerd.

Het INC is het enige instituut dat NCA certificeringen toekent.