NCA Master Practitioner ©

Verwerf expertise in het menselijke gedrag

Modules

  • De grondslagen van de NeuroCognitive Behavioural Approach (10 dagen)
  • Motivatie en zelfverwezenlijking (5 dagen)
  • Communiceren voor betere relaties (5 dagen)
  • Certificering

Pedagogische inhoud & objectieven

  • Zo communiceren dat je een duurzame relatie kan opbouwen met je cliënt;
  • Communiceren op een manier die aangepast is aan de noden en behoeften van je cliënt;
  • Je gesprekspartner helpen bij het exploreren en versterken van zijn diepste motivatie;
  • De blokkades en overtuigingen die zijn project belemmeren, opheffen;
  • De kracht van zingeving en coherentie in al zijn acties doen ervaren.

PRAKTISCHE INFO

Pedagogische middelen:

In al onze opleidingsmodules hechten wij veel belang aan praktijkervaring zodat iedere deelnemer de verworven vaardigheden kan toepassen in zijn specifieke context.

De module van de grondslagen is een intensief «blended learning» traject bestaande uit e-learningmodules, workshops, deelmomenten met oefengroepen en webinars.

Je gaat aan de slag met je professionele of persoonlijke leerproject. Dat wordt de «rode draad» die je doorheen de ganse opleiding zal helpen om de methode en de tools te integreren in je eigen context.

Voor een optimale verankering zorgen wij voor variatie door diverse leermethodes te combineren zoals ludopedagogische intermezzo’s, ritme en engagement.

Onze opleiders zijn NCA gecertificeerd.

Het INC is het enige instituut dat NCA certificeringen toekent.